هاست لینوکس اروپا

LE-1
 • 1GB فضای میزبانی وب
 • 50GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME دیسک
 • Litespeed وب‌سرور
LE-2
 • 2GB فضای میزبانی وب
 • 100GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME دیسک
 • Litespeed وب‌سرور
LE-3
 • 5GB فضای میزبانی وب
 • 200GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME دیسک
 • Litespeed وب‌سرور
LE-4
 • 10GB فضای میزبانی وب
 • 500GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME دیسک
 • Litespeed وب‌سرور
LE-5
 • 20GB فضای میزبانی وب
 • 1000GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME دیسک
 • Litespeed وب‌سرور
LE-6
 • 50GB فضای میزبانی وب
 • 2000GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME دیسک
 • Litespeed وب‌سرور