کارت خرید

سرور ابری Digitalocean

DX-2
شروع از
1,499,000 تومان
ماهانه
199,000 هزینه تنظیم
 • 2GB حافظه رم
 • 50GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 1 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Digitalocean دیتاسنتر
سفارش دهید
DX-3
شروع از
2,999,000 تومان
ماهانه
299,000 هزینه تنظیم
 • 4GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 2 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Digitalocean دیتاسنتر
سفارش دهید
DX-4
شروع از
5,999,000 تومان
ماهانه
399,000 هزینه تنظیم
 • 8GB حافظه رم
 • 160GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 4 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Digitalocean دیتاسنتر
سفارش دهید
DX-5
شروع از
11,999,000 تومان
ماهانه
499,000 هزینه تنظیم
 • 16GB حافظه رم
 • 320GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 6 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Digitalocean دیتاسنتر
سفارش دهید
DX-6
شروع از
23,999,000 تومان
ماهانه
599,000 هزینه تنظیم
 • 32GB حافظه رم
 • 640GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 8 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Digitalocean دیتاسنتر
سفارش دهید