افزایش تعرفه سرویس‌های CX-1 و PX-1

با توجه به افزایش قیمت سرویس‌های CX-1 و PX-1 و همچنین افزایش قیمت آی‌پی اضافه در دیتاسنتر هتزنر، تعرفه این دو سرویس نیز بصورت زیر بروزرسانی شده است. تعرفه جدید CX-1 بصورت ماهیانه: ۱۸۹،۰۰۰ ... بیشتر »

30th Jul 2021