سرور مجازی امارات SSD

AE-L1
 • 2GB حافظه رم
 • 20GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 1 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل
AE-W1
 • 2GB حافظه رم
 • 20GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 2 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط ویندوز سیستم عامل
AE-L2
 • 4GB حافظه رم
 • 40GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 2 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل
AE-W2
 • 4GB حافظه رم
 • 40GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 3 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط ویندوز سیستم عامل
AE-L3
 • 8GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 4 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل
AE-W3
 • 8GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 4 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط ویندوز سیستم عامل