کارت خرید

سرور مجازی امارات SSD

AE-L1
شروع از
699,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
 • 2GB حافظه رم
 • 20GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 1 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل
سفارش دهید
AE-W1
شروع از
999,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
 • 2GB حافظه رم
 • 20GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 1 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط ویندوز سیستم عامل
سفارش دهید
AE-L2
شروع از
1,299,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
 • 4GB حافظه رم
 • 40GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 2 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل
سفارش دهید
AE-W2
شروع از
1,999,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
 • 4GB حافظه رم
 • 40GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 2 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط ویندوز سیستم عامل
سفارش دهید
AE-L3
شروع از
1,999,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
 • 8GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 4 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل
سفارش دهید
AE-W3
شروع از
2,999,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
 • 8GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 4 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط ویندوز سیستم عامل
سفارش دهید