سرور مجازی اروپا SSD

نکته: امکان نصب سیستم عامل ویندوز و همچنین لغو سرویس وجود ندارد.

VS-1
 • 2GB حافظه رم
 • 25GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 1 vCPU پردازنده
 • 2TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل
VS-2
 • 4GB حافظه رم
 • 50GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 2 vCPU پردازنده
 • 5TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل
VS-3
 • 8GB حافظه رم
 • 100GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 4 vCPU پردازنده
 • 14TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل
VS-4
 • 16GB حافظه رم
 • 150GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 6 vCPU پردازنده
 • 25TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل
VS-5
 • 32GB حافظه رم
 • 200GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 8 vCPU پردازنده
 • 30TB پهنای باند
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
 • فقط لینوکس سیستم عامل