سرور مجازی اروپا SSD

نکته: امکان نصب سیستم عامل ویندوز و همچنین لغو سرویس وجود ندارد.

VS-1
 • 2GB حافظه رم
 • 25GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 1 vCPU پردازنده
 • 3TB پهنای باند
VS-2
 • 4GB حافظه رم
 • 50GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 2 vCPU پردازنده
 • 7TB پهنای باند
VS-3
 • 8GB حافظه رم
 • 100GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 4 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
VS-4
 • 12GB حافظه رم
 • 125GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 5 vCPU پردازنده
 • 25TB پهنای باند
VS-5
 • 16GB حافظه رم
 • 150GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 6 vCPU پردازنده
 • 30TB پهنای باند