کارت خرید

سرور ابری Linode

LX-1
شروع از
999,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
0 موجود است
 • 2GB حافظه رم
 • 50GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 1 vCPU پردازنده
 • 2TB پهنای باند
 • Linode دیتاسنتر
سفارش دهید
LX-2
شروع از
1,999,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
0 موجود است
 • 4GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 2 vCPU پردازنده
 • 4TB پهنای باند
 • Linode دیتاسنتر
سفارش دهید
LX-3
شروع از
3,999,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
0 موجود است
 • 8GB حافظه رم
 • 160GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 4 vCPU پردازنده
 • 5TB پهنای باند
 • Linode دیتاسنتر
سفارش دهید
LX-4
شروع از
7,999,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
0 موجود است
 • 16GB حافظه رم
 • 320GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 6 vCPU پردازنده
 • 8TB پهنای باند
 • Linode دیتاسنتر
سفارش دهید
LX-5
شروع از
15,999,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
0 موجود است
 • 32GB حافظه رم
 • 640GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 8 vCPU پردازنده
 • 16TB پهنای باند
 • Linode دیتاسنتر
سفارش دهید