کارت خرید

سرور ابری Vultr

VX-1
شروع از
2,999,000 تومان
سه ماهه
99,000 هزینه تنظیم
1GB حافظه رم
25GB دیسک SSD
1vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
VX-2
شروع از
1,499,000 تومان
ماهانه
199,000 هزینه تنظیم
2GB حافظه رم
55GB دیسک SSD
1vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
VX-3
شروع از
2,999,000 تومان
ماهانه
299,000 هزینه تنظیم
4GB حافظه رم
80GB دیسک SSD
2vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
VX-4
شروع از
5,999,000 تومان
ماهانه
399,000 هزینه تنظیم
8GB حافظه رم
160GB دیسک SSD
4vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
VX-5
شروع از
11,999,000 تومان
ماهانه
499,000 هزینه تنظیم
16GB حافظه رم
320GB دیسک SSD
6vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
VX-6
شروع از
23,999,000 تومان
ماهانه
699,000 هزینه تنظیم
32GB حافظه رم
640GB دیسک SSD
8vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید