کارت خرید

سرور ابری Vultr

VX-1
شروع از
3,499,000 تومان
سه ماهه
1GB حافظه رم
25GB دیسک SSD
1vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
VX-2
شروع از
1,699,000 تومان
ماهانه
2GB حافظه رم
55GB دیسک SSD
1vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
VX-3
شروع از
3,299,000 تومان
ماهانه
4GB حافظه رم
80GB دیسک SSD
2vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
VX-4
شروع از
6,499,000 تومان
ماهانه
8GB حافظه رم
160GB دیسک SSD
4vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
VX-5
شروع از
12,599,000 تومان
ماهانه
16GB حافظه رم
320GB دیسک SSD
6vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
VX-6
شروع از
24,999,000 تومان
ماهانه
32GB حافظه رم
640GB دیسک SSD
8vCPU پردازنده Intel
1TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید