کارت خرید

سرور ابری Hetzner

سرور ابری هتزنر آلمان و فنلاند با تحویل ۱۰ ثانیه‌ای و کنترل پنل حرفه‌ای! دیسک NVME و پورت 10Gbps

CX-1
شروع از
399,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
2GB حافظه رم
20GB دیسک NVME
1vCPU پردازنده Intel
20TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
PX-1
شروع از
499,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
2GB حافظه رم
40GB دیسک NVME
2vCPU پردازنده AMD
20TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
CX-2
شروع از
599,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
4GB حافظه رم
40GB دیسک NVME
2vCPU پردازنده Intel
20TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
PX-2
شروع از
799,000 تومان
ماهانه
99,000 هزینه تنظیم
4GB حافظه رم
80GB دیسک NVME
3vCPU پردازنده AMD
20TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
CX-3
شروع از
999,000 تومان
ماهانه
199,000 هزینه تنظیم
8GB حافظه رم
80GB دیسک NVME
2vCPU پردازنده Intel
20TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
PX-3
شروع از
1,499,000 تومان
ماهانه
199,000 هزینه تنظیم
8GB حافظه رم
160GB دیسک NVME
4vCPU پردازنده AMD
20TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
CX-4
شروع از
1,999,000 تومان
ماهانه
199,000 هزینه تنظیم
16GB حافظه رم
160GB دیسک NVME
4vCPU پردازنده Intel
20TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
PX-4
شروع از
2,999,000 تومان
ماهانه
299,000 هزینه تنظیم
16GB حافظه رم
240GB دیسک NVME
8vCPU پردازنده AMD
20TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
CX-5
شروع از
3,999,000 تومان
ماهانه
299,000 هزینه تنظیم
32GB حافظه رم
240GB دیسک NVME
8vCPU پردازنده Intel
20TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید
PX-5
شروع از
4,499,000 تومان
ماهانه
499,000 هزینه تنظیم
32GB حافظه رم
360GB دیسک NVME
16vCPU پردازنده AMD
20TB ترافیک (ماهیانه)
1 عدد IPv4
1 عدد IPv6
سفارش دهید