سرور مجازی ترکیه NVME

VT-2
 • 2GB + 1GB حافظه رم
 • 20GB + 10GB فضای هارد
 • SSD نوع دیسک
 • 1vCPU + 1vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
VT-3
 • 4GB حافظه رم
 • 40GB فضای هارد
 • NVME نوع دیسک
 • 2vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
VT-4
 • 8GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • NVME نوع دیسک
 • 4vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
VT-5 0 موجود است
 • 16GB حافظه رم
 • 120GB فضای هارد
 • NVME نوع دیسک
 • 6vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی
VT-6 0 موجود است
 • 32GB حافظه رم
 • 160GB فضای هارد
 • NVME نوع دیسک
 • 8vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
 • ندارد لغو سرویس
 • ندارد تغییر آی‌پی