سرور مجازی ایران NVME

VI-2
 • 2GB حافظه رم
 • 20GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 2 vCPU پردازنده
 • 2TB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-3
 • 4GB حافظه رم
 • 60GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 4 vCPU پردازنده
 • 2TB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-4
 • 6GB حافظه رم
 • 100GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 6 vCPU پردازنده
 • 4TB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-5
 • 8GB حافظه رم
 • 140GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 8 vCPU پردازنده
 • 6TB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-6
 • 12GB حافظه رم
 • 180GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 8 vCPU پردازنده
 • 8TB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر