مرکز آموزش

آموزش ارتقا نسخه اوبونتو

  • 19

جهت ارتقا Ubuntu 18 به Ubuntu 20 یا Ubuntu 20 به Ubuntu 22 ابتدا دستورا زیر را وارد نمایید.

apt update
apt upgrade -y
apt dist-upgrade -y
apt autoremove -y
apt install update-manager-core

سپس سیستم عامل را ریستارت و پس از بالا آمدن سرور آخرین دستور (دستور زیر) را وارد نمایید.

do-release-upgrade -f DistUpgradeViewNonInteractive

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
« برگشت