سرور مجازی ایران

VI-1
 • 2GB حافظه رم
 • 20GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 1 vCPU پردازنده
 • 500GB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-2
 • 4GB حافظه رم
 • 40GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 2 vCPU پردازنده
 • 500GB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-3
 • 8GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 2 vCPU پردازنده
 • 1000GB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-4
 • 16GB حافظه رم
 • 160GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 4 vCPU پردازنده
 • 2000GB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-5
 • 32GB حافظه رم
 • 240GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 8 vCPU پردازنده
 • 4000GB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-6
 • 64GB حافظه رم
 • 360GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 16 vCPU پردازنده
 • 8000GB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر