هاست لینوکس ایران

LI-1
 • 1GB فضای میزبانی وب
 • 20GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME هارد
 • Nginx وب‌سرور
LI-2
 • 2GB فضای میزبانی وب
 • 40GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME هارد
 • Nginx وب‌سرور
LI-3
 • 5GB فضای میزبانی وب
 • 100GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME هارد
 • Nginx وب‌سرور
LI-4
 • 10GB فضای میزبانی وب
 • 200GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME هارد
 • Nginx وب‌سرور
LI-5
 • 20GB فضای میزبانی وب
 • 400GB پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • NVME هارد
 • Nginx وب‌سرور