سرور مجازی ایران

VI-1
 • 1GB حافظه رم
 • 20GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 1 vCPU پردازنده
 • 500GB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-2
 • 2GB حافظه رم
 • 30GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 1 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-3
 • 4GB حافظه رم
 • 50GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 2 vCPU پردازنده
 • 2TB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-4
 • 6GB حافظه رم
 • 60GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 3 vCPU پردازنده
 • 3TB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-5
 • 8GB حافظه رم
 • 80GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 3 vCPU پردازنده
 • 4TB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر
VI-6
 • 12GB حافظه رم
 • 120GB فضای دیسک
 • SSD نوع دیسک
 • Intel - 4 vCPU پردازنده
 • 6TB پهنای باند
 • Asiatech دیتاسنتر